<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PBPLZ32" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

27 maj, 2024 | Speciella satsningar

Tre forskare får arrangera konferenser hos Kungl. Vetenskapsakademien

Genom ett samarbete mellan Ragnar Söderbergs stiftelse och Kungl. Vetenskapsakademien (KVA) får tre forskare, vars forskningsprojekt finansieras av stiftelsen, möjlighet att arrangera varsin vetenskaplig konferens hos KVA.

Illustration: Josefina Söderberg.

Avsikten med den här satsningen är att ge framstående, akademiskt yngre forskare möjlighet att arrangera en vetenskaplig konferens med internationellt erkända talare. På så vis vill vi främja forskningssamarbete och erfarenhetsutbyte mellan internationellt erkända forskare och svenska forskare, med särskilt fokus på forskare som är relativt tidigt i karriären.

 

Forskare som tidigare fått finansiering av stiftelsen uppmanades under hösten 2023 att skicka in förslag på konferensprogram. De granskades av ledamöter från KVA och stiftelsens styrelse beslutade sedan att bevilja tre av konferensförslagen. De forskare som får möjlighet att arrangera varsin konferens i KVAs lokaler i Stockholm är:

 

Konferenserna kommer att genomföras under 2025-2026 och ämnena spänner från tumörbiologi över beteendeekonomi till konkurrensrätt och familjeföretagande. Mer information om de enskilda konferenserna kommer att publiceras på vår hemsida och hos KVA när det är aktuellt.

Nu utvidgar vi vårt samarbete med KVA och det ser jag mycket fram emot. Den här satsningen är en del i stiftelsens ambition att inte bara bidra med forskningsanslag, utan också stötta de forskare som vi finansierar på andra sätt.

Säger Anna Wetterbom, vd för Ragnar Söderbergs stiftelse.

Nyheter och artiklar

Fler nyheter