<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PBPLZ32" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

18 juni, 2024 | Speciella satsningar

Svenska deltagare redo för Lindau Nobel Laurate Meeting

Nästa vecka inleds det 73:e mötet i Lindau och denna gång är det fysiken som står i centrum.

Sedan 1951 har det arrangerats möten mellan Nobelpristagare och unga forskare i Lindau. Under en intensiv vecka samtalar deltagarna om forskning och vetenskap och knyter nya kontakter med kollegor från hela världen. Årets Lindau Nobel Meeting, sker 30 juni till 5 juli. Runt 600 deltagare får träffa och interagera med bland annat 30-talet Nobelpristagare. Ämnesområdena varierar från år till år och årets möte handlar om fysik.

 

Den svenska delegationen till Lindau Nobel Laureate Meeting består denna gång av fem framstående yngre forskare:

  • Adam Kinos från Lunds universitet,
  • Jessica Kocher från Lunds universitet,
  • Kazi Şuraya från Linköpings universitet,
  • Oksana Iyargina från Nordita och Stockholms universitet,
  • Rubina Davytan, från Lunds universitet.

 

Kungl. Vetenskapsakademien föreslår tillsammans med Ragnar Söderbergs stiftelse vilka unga studenter, doktorander och postdoktorer, högst 35 år gamla, som kan bli aktuella för att åka till Lindau. Det är sedan Lindau Review Panel som fattar det slutgiltiga beslutet. Ragnar Söderbergs stiftelse står även för finansieringen för de svenska deltagarna.

 

 

Nyheter och artiklar

Fler nyheter