<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PBPLZ32" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

22 maj, 2024 | Övrigt

Årsberättelsen för 2023 har landat

I årsberättelsen får du ta del av den verksamhet som stiftelsen bedrev 2023 och möta några av forskarna som vi finansierade. Det handlar bl.a. om forskning om förvaltning av klövvilt, 3D-rekonstruktioner av digitala bilder och hur domare agerar i domstolen.

 

För att minska vårt klimatavtryck så trycker vi inte upp årsberättelsen i år utan har istället optimerat den för att läsa digitalt.

 

Trevlig läsning!

Nyheter och artiklar

Fler nyheter