<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PBPLZ32" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

20 september, 2023 | Rättsvetenskap

Utlysning av projektanslag inom rättsvetenskap 2023

Det är med stor glädje som stiftelsen fortsätter att satsa på forskning inom rättsvetenskap, denna gång genom en utlysning av projektanslag.

Syftet med utlysningen är att stötta nydanande forskning av hög vetenskaplig kvalitet.

 

Utlysningen riktar sig till forskare som disputerat för upp till tio år och vi välkomnar ansökningar från såväl enskilda forskare som mindre grupper. Det är även möjligt att söka anslag för tvärvetenskapliga projekt om de utgår från en rättsvetenskaplig frågeställning och projektledaren är disputerad inom rättsvetenskap.

 

Information om vem som är behörig att ansöka och vad projektbeskrivningen i ansökan ska innehålla finns här. Ansökningsportalen öppnar den 9 maj och då publiceras även instruktioner för alla delar av ansökan på hemsidan.

Nyheter och artiklar

Fler nyheter