<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PBPLZ32" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

20 april, 2023 | Speciella satsningar

Tre forskare får anslag i utlysningen Swedish Foundations Starting Grant

  • Marek Bartosovic vid Stockholms universitet får anslag från Olle Engkvists Stiftelse för projektet “Single-cell epigenomics: From methods development towards insights into epigenetic mechanism, neurodevelopment and human genetics”.

 

  • Joan Camunas-Soler vid Göterborgs universitet får anslag från Erling-Perssons stiftelse för projektet “Physiological profiling of excitable cell types using spatially-resolved patch-seq microscopy”.

 

  • Gaultier Lambert vd Kungl. Tekniska högskolan får anslag från oss för projektet ” Log-correlated fields and applications to statistical mechanics”.

Om utlysningen

Swedish Foundations ’Starting Grant (www.startinggrant.se) är ett samarbete mellan Erling-Perssons Stiftelse, Kempestiftelserna, Olle Engkvists Stiftelse, Ragnar Söderbergs stiftelse, Riksbankens Jubileumsfond och Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning.

*Anslagen från SFSG ger motsvarande finansiering som startanslagen från ERC (upp till 1,5 miljoner euro i fem år) med förväntan att forskaren fortsätter söka relevanta ERC-anslag under hela projektperioden. Avsikten med SFSG är nämligen inte att ersätta EU:s finansiering utan att uppmuntra fler forskartalanger vid svenska lärosäten att delta i ERC:s utlysningar; på sikt gynnar det både forskarna och forskningen som helhet i Sverige.

Vetenskapsrådet har en satsning på topprankade svenska forskare som står på ERC:s reservlista, de båda satsningarna samordnas för att göra största möjliga nytta. Sedan 2015 har 24 yngre forskare beviljats uppemot 310 miljoner kronor via initiativet.

Nyheter och artiklar

Fler nyheter