<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PBPLZ32" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

30 januari, 2024 | Övrigt

Remissvar på utredningen "Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation"

Stiftelsen har skickat in en kortfattat remissvar och konstaterar att en viktig fråga saknas i utredningen.

Den statliga utredningen ”Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation” (SOU 2023:59) var en av de stora händelserna  i universitetsvärlden förra året. Stiftelsen var inbjuden till flera seminarier och rundabordssamtal för att diskutera och ge inspel till utredningen.

 

Vid dessa möten påtalade vi att för oss, som privat finansiär, är den viktigaste frågan inte antalet myndigheter utan att staten ser över de s.k. overheadkostnaderna (OH). Vi har fått indikationer från forskare om att de avråds från att söka anslag från stiftelser eftersom lärosätet inte vill/kan betala för den OH-kostnad som uppkommer när forskarna får anslag från privata finansiärer. Det ter sig synnerligen kortsiktigt att göra på det viset eftersom det då blir mindre pengar till forskningen totalt sett.

 

Vi förespråkar att regeringen låter utreda OH separat eftersom det tyvärr inte var en del av uppdraget till denna utredning.

 

Nyheter och artiklar

Fler nyheter