<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PBPLZ32" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

21 april, 2022 | Speciella satsningar

Stort anslag till forskning om hur marint mineral reglerar koldioxid

Varje år tävlar ca 4 000 av Europas främsta yngre forskare om de prestigefyllda och välfinansierade startanslagen från Europeiska forskningsrådet (ERC). Konkurrensen är stenhård och även forskare i den högst rankade ”A”-gruppen stupar på mållinjen när ERC:s budget inte räcker till.

För att fånga upp sådana forskartalanger och undvika att de tappar viktigt momentum och driv i sitt arbete startade ett antal privata svenska forskningsfinansiärer satsningen Swedish Foundations’ Starting Grant (SFSG) 2015. Genom en riktad utlysning erbjuds forskare som topprankats hos ERC en ny chans till finansiering nationellt. I årets utlysning har två anslag beviljats på sammanlagt drygt 29 miljoner kronor.

 

De lyckliga mottagarna är geologen Wei-Li Hong vid Stockholms universitet (finansieras av Ragnar Söderbergs stiftelse) samt Uppsalafysikern Agnese Bissi (finansieras av Olle Engkvists Stiftelse). Wei-Li Hong beviljas upp till 14 000 000 kr i finansiering över en 5-års period* för forskningsprojektet Silicate alteration in marine sediments: rate, pathway, and significance – om hur silikat, ett av vår planets vanligast förekommande mineral, neutraliserar koldioxid. Jordens skorpa och övre mantel består till över 90% av kisel-syreföreningar, så kallade silikater, som i tysthet reglerat mängden koldioxid på vår planet i miljarder av år – utan att vi vet särskilt mycket om kemin bakom det hela. Detta gäller särskilt silikater på våra djupa havsbottnar som utgör den största källan av dessa mineraler efter de som återfinns i jordskorpan.

 

I labbet på Stockholms universitet ämnar Wei-Li Hong med detta projekt återskapa de kärva förhållanden som råder på djuphavsbotten, uppemot över hundratals atmosfäriska tryck vid minusgrader, för att närmre kunna studera hur marina silikater neutraliserar koldioxid. ”Det här anslaget är definitivt ett steg upp i karriären och ger mig resurser och frihet att studera det jag är genuint intresserad av, vilket är ett stort privilegium”, berättar Hong. ”Särskilt viktigt är hur mitt ämne är så starkt drivet av nyfikenhet, med tillhörande höga risker. Jag är tacksam för förtroendet från Ragnar Söderbergs stiftelse. Detta gör mig mer självsäker på att utforska ett liknande ämne i framtiden.”

Om utlysningen

Swedish Foundations ’Starting Grant (www.startinggrant.se) är ett samarbete mellan Erling-Perssons Stiftelse, Kempestiftelserna, Olle Engkvists Stiftelse, Ragnar Söderbergs stiftelse, Riksbankens Jubileumsfond och Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning.

 

*Anslagen från SFSG ger motsvarande finansiering som startanslagen från ERC (upp till 1,5 miljoner euro i fem år) med förväntan att forskaren fortsätter söka relevanta ERC-anslag under hela projektperioden. Avsikten med SFSG är nämligen inte att ersätta EU:s finansiering utan att uppmuntra fler forskartalanger vid svenska lärosäten att delta i ERC:s utlysningar; på sikt gynnar det både forskarna och forskningen som helhet i Sverige.

 

Vetenskapsrådet har en satsning på topprankade svenska forskare som står på ERC:s reservlista, de båda satsningarna samordnas för att göra största möjliga nytta. Sedan 2015 har 21 yngre forskare beviljats uppemot 270 miljoner kronor via initiativet.

Biografi

Wei-Li Hong är Biträdande lektor och Baltic Sea Fellow vid Institutionen för geologiska vetenskaper på Stockholms universitet. Hong beskriver sig själv som ”en geolog i grunden och geokemist i själen” och har via en akademisk bana som spänner Taiwan, USA, Norge och Sverige tidigare utforskat den kemiska oceanografin av djuphavssediment från norra Stilla havet till Arktis och Barents hav.

paragraph img

Nyheter och artiklar

Fler nyheter