<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PBPLZ32" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

9 januari, 2023 | Rättsvetenskap

Beslut om anslag till två post docs inom rättsvetenskap

I 2022-års utlysning för post docs inom rättsvetenskap har stiftelsen beviljat anslag till två forskare vid universiteten i Uppsala och Stockholm.

Foto Tobias Björkgren.

Johanna Chamberlain och Agnes Hellner beviljas anslag för att under två år forska på 80%, och på så vis lägga grunder för en framgångsrik forskarbana.

 

Johanna Chamberlains forskningsprojekt rör sig i gränslandet mellan skadeståndsrätt och miljörätt. Hon kommer att analysera rättsfall som handlar om utsläpp av miljögiftet PFAS i bl.a. Blekinge och Uppsala för att undersöka olika rättsliga aspekter om rätten till skadestånd. Även det andra projektet som finansieras i år har koppling till miljörätt. Agnes Hellner får anslag för att studera vilken roll som domstolarna och lagstiftningen i de nordiska länderna spelar för att motverka klimatförändringar.

 

Utlysningen av post doc-anslag syftar till att ge framstående rättsvetare, som nyligen disputerat, möjlighet att forska på heltid under två år och på så vis lägga grunden till en fortsatt forskarkarriär. Kraven för att beviljas anslag är höga. Expertpanelen som granskar ansökningarna letar efter projekt med hög vetenskaplig kvalitet, samtidigt som forskaren har potential att bli framgångsrik inom sitt fält.

 

– Intresset för utlysningen var stort och vi fick in många ansökningar av hög kvalitet. Det var ett styvt arbete för expertpanelen att välja ut de bästa projekten. Stiftelsen ser mycket fram emot att följa Johannas och Agnes forskning nu, säger Anna Wetterbom, vd för Ragnar Söderbergs stiftelse.

 

Ansökningarna har beretts av en expertpanel med fem professorer: ordförande Sanja Bogojevic (Oxford University), Jenny Julén-Votinius (Lunds universitet), Johan Lindholm (Umeå universitet), Mårten Schultz (Stockholms universitet) och Marlene Wind (Köpenhamns universitet).

 

Stiftelsen har för avsikt att genomföra en ny utlysning av anslag för post docs inom rättsvetenskap 2024.

 

Nyheter och artiklar

Fler nyheter