<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PBPLZ32" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

30 augusti, 2023 | Övrigt

Ansökan för Lindau Nobel Laureate Meeting i fysik 2024 är öppen

Mötet i Lindau är en unik möjlighet för doktorander och postdocs vid svenska universitet att möta likasinnade från hela världen och under några intensiva dagar samtala om forskning med varandra och med tidigare Nobelpristagare. Tidigare deltagare beskriver det som “a once in a life time and one of a kind experience”.

 

Urvalet av deltagare från Sverige görs av Kungl. Vetenskapsakademin (KVA) och stiftelsen står för deltagarnas anmälningsavgift och resor.

 

En av deltagarna i förra årets möte inom medicin var Rosanne Reitsema vid Örebro Universitet och hon beskriver mötet så här:

 

It was truly a unique event that exceeded all expectations. Nobel Laureates were invited to give lectures about their own research and I was able also to discuss some of my research with several of the Nobel Laureates. What I appreciated above all other things was the open atmosphere that was created by everyone. Everyone was so enthusiastic to be there, to get to know each other and talk about their science or other topics.

Nyheter och artiklar

Fler nyheter