<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PBPLZ32" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

Om stiftelsen

Ragnar Söderbergs stiftelse grundades 1960 av företagsledaren Ragnar Söderberg med ett grundkapital av aktier i familjeföretaget Ratos.

Vår historia

Den 5 maj 1960 grundade Ragnar Söderberg stiftelsen som bär hans namn genom en grunddonation på 20 000 stamaktier, motsvarande ett värde på 6,5 miljoner, till stiftelsen.

 

Ragnar Söderberg (1900–1974) var företagsledare i familjeföretagen Söderberg & Haak och Ratos samt hade en rad poster i bolagsstyrelser bland annat inom Wallenbergsfären. Han var också Norges generalkonsul i Stockholm, ledamot i UDs kommitté för antagning av attachéer och ordförande i Stockholms handelskammare.

Med grundandet av stiftelsen ville Ragnar skapa en stabil ägarstruktur i familjeföretaget Ratos, och stiftelsen är allt jämt den största ägaren i bolaget. Samtidigt ville han bidra till angelägna samhällsnyttiga ändamål. Donators son Johan Söderberg, stiftelseordförande och ledamot i Ratos styrelse under 1970- och 80-talen, sade i en intervju 1991 att:

”I grunden handlade det om min fars allmänna syn på kapitalet. Detta skulle förvaltas och vidareutvecklas som en resurs i det samhällsekonomiska kretsloppet.”

Stiftelsens stadgar säger att den ska främja ”vetenskaplig forskning och vetenskaplig undervisnings- eller studieverksamhet av landsgagnelig innebörd, varvid företrädesvis de ekonomiska, medicinska och rättsvetenskapliga områdena skola komma i fråga”. Detta har kommit till uttryck på olika sätt genom åren och även om forskningsanslag hela tiden varit huvudinriktningen, så har även vetenskapliga priser, donationsprofessurer och kulturaktiviteter finansierats. Sedan starten har vi delat ut över en miljard kronor till forskare och forskning i Sverige.

 

Under tiden som stiftelsen funnits har det forskningspolitiska landskapet genomgått stora förändringar. Även om donationen 1960 var stor och betydelsefull så var staten då den dominerande forskningsfinansiären. Idag är läget ett helt annat och externa finansiärer som företag och stiftelser har blivit allt viktigare för forskarna. Stiftelsen vill vara en betydelsefull aktör i detta landskap och arbetar aktivt för att identifiera vart vi kan göra stor nytta för forskare och forskning i Sverige.

 

Ända sedan starten har familjens engagemang i stiftelsen varit starkt och styrelsen utgörs alltjämt av ättlingar till grundaren.

Ledamöter fr.v. Viktor Söderberg, Jenny Parnesten, Erik Stern, Karl Söderbaum.

Styrelsen

Jenny Parnesten, ordförande
Karl Söderbaum, vice ordförande
Erik Stern, ledamot
Viktor Söderberg, ledamot

 

Ann Stern, suppleant
Anna Söderbaum, suppleant
Pierre Söderberg, suppleant
Markus Söderberg, suppleant

 

Styrelsen och dess ledamöter nås via stiftelsens kansli.