<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PBPLZ32" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

20 januari, 2023

Rapportsläpp - forskarröster om finansiering inom ekonomi och rättsvetenskap

Hur ser forskningsområdena rättvetenskap och ekonomi ut om tio år? Vad kan stiftelsen göra för att stötta forskare inom de områdena?

För att besvara sådana frågor har vi låtit Institutet för framtidsstudier (IFFS) genomföra en intervjustudie med fyrtio forskare som tidigare fått finansiering av stiftelsen. Tjugo rättsvetare och tjugo ekonomer har fått framtidsspana och svara på en rad frågor. Resultaten har sammanställts i en rapport där en del fynd var väntade medan andra överraskade. Forskarna beskrev övergripande trender – såsom tvärvetenskap, internationalisering och större datamängder – och gav konkreta råd till stiftelsen om hur vi kan underlätta för forskare som söker anslag – bl.a. genom tydliga instruktioner och mallar. Det framgår också att karriärvägarna för yngre forskare fortfarande är otydliga och snåriga och att många lärosäten har en bit kvar där.

” Genom samarbetet med IFFS ville vi testa ett nytt sätt att samla in forskarnas synpunkter och erfarenheter och det visade sig vara ett lyckat upplägg. Vi såg flera tydliga trender och fick många kloka råd om hur vi kan utveckla vår egen forskningsfinansiering. Genom att publicera rapporten hoppas vi att andra också kan ha nytta av detta”.

Nyheter och artiklar

Fler nyheter