<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PBPLZ32" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

10 april, 2024 | Ekonomi

Anna Brattström forskar om entreprenöriella grupper

Tidigare utgick forskningen om entreprenörer från individer, som exempelvis vilken personlighet och vilka kunskaper en entreprenör hade. Det är dock sällan en enda individ som drar igång en startup, utan det görs oftast av en grupp av entreprenörer. Det saknades också forskning på hur en grupp agerar som just grupp. Och hur entreprenörskap och innovation fungerar i grupp. Därför har jag valt att forska på gruppdynamik i nystartade företag, säger Anna Brattström, docent vid Lunds universitet samt docent och forskare vid Handelshögskolan i Stockholm.

Syftet med forskningsprojektet ”En longitudinell studie om entreprenöriella grupper”, där Anna och Karl Wennberg fick pengar från Ragnar Söderbergs stiftelse 2016, var att få fram vetenskaplig kunskap om grupprocesser i nya, innovativa företag. Att förstå och förklara hur grupprocesser påverkar gruppens dynamik och utveckling på kort sikt, samt det nya företagets innovationsaktiviteter och värdeskapande på lång sikt.

 

Stimulera tillväxten av startups

– Vi ville förstå och följa grupper över tid. Med hjälp av kvalitativa och kvantitativa data utforskade vi därför teamdynamik och samarbetsprocesser. När man startat ett företag händer ständigt nya saker och entreprenörerna omprövar ofta sina idéer, säger Anna.

 

Med tanke på att majoriteten av startmisslyckanden tros bero på teamet, och inte på produkten, ger projektet värdefulla insikter både för blivande entreprenörer och för deras externa intressenter. Kunskap om entreprenöriella gruppers sociala och beteendemässiga processer är därför en viktig pusselbit för att förstå hur samhället på bästa sätt kan stimulera tillväxten av nya innovativa företag.

 

Forskningsbaserad kunskap

– Mitt syfte var att erbjuda forskningsbaserad kunskap om hur man organiserar och leder startup-team. Samtidigt som jag ville komplettera den litteratur som fokuserar på hur man organiserar och hanterar nya satsningar. Vår forskning ökar förståelsen kring hur startupteam fungerar och hur man kan göra dem mer välfungerande, säger Anna.

 

Projektet utvecklade grupp- och processteorier inom entreprenörskapsforskning genom att samla in detaljerade kvalitativa och kvantitativa data och analysera dessa med avancerade metoder.

 

– Under tre års tid samlade vi data på olika sätt genom många små delprojekt. Till exempel  följde vi tre företagsgrupper intensivt i sex månader via film, intervjuer och samtal. Ett annat upplägg var en enkätstudie där vi skickade ut frågor till 120 inkubatorer under ett års tid, berättar Anna.

 

Tack vare stiftelsen

– Det här forskningsprojektet har varit mycket intressant för mig som ung forskare. Både för att det gav det mig tid och frihet att utforma min forskning. Och för att projektet har gett mig kontakter med internationella forskare och en plattform för andra roliga samarbeten inom området. Det är mycket givande att ha ett nätverk med forskare från hela världen som jag jobbar tillsammans med, konstaterar Anna.

-  Dessutom har det har kommit många bra forskningsprojekt ut det första projektet från Ragnar Söderbergs stiftelse. Det har inneburit en fantastisk hävstång på pengarna som investerades.

Ragnar söderbergs stiftelse är unik jämfört med många andra bidragsgivare då de vare generösa med att låta projektet och de vetenskapliga resultaten utvecklas över tid. Stiftelsen stöttade mig hela tiden vilket gjorde att startprojektet blev en grogrund för annan forskning och att vi fick svar på fler frågor, tycker Anna.

 

Kulturideal i entreprenörsbranschen

– Jag jobbar fortfarande med gruppdynamik parallellt med annan forskning. Bland annat i projektet “Kulturideal i entreprenörsbranschen”. Det här är en del av mitt nuvarande projekt som vuxit fram ut det som stiftelsen finansierade, konstaterar Anna.

 

Forskningen har bidragit till att skifta fokus från individer till grupper. Det longitudinella perspektivet visar att det händer mycket över tid som påverkar gruppdynamiken i nystartade företag. Hur man löser konflikteter och kommunicerar har stor påverkan på hur gruppen fungerar och hur företaget utvecklas. Om vi känner tillit och grupptillhörighet samt om nya gruppmedlemmar tillkommer och gamla lämnar påverkar också till stor del.

 

– Om man sätter ihop en grupp entreprenöriella superstjärnor så borde detta skapa den bästa startupen, men så behöver det inte vara. Allt beror på hur gruppen av människor fungerar tillsammans. En bra grupp kan göra bra saker av en dålig idé och en dåligt fungerande grupp kan förstöra en bra idé. För de som jobbar som finansiärer är det en bra idé att inte bara kolla på personernas cv:n utan att försöka förstå dynamiken i gruppen, tipsar Anna.

 

Kurs i entreprenörskap

Anna har varit med och skapat en kurs på Lunds universitet för Magisterprogrammet i entreprenörskap. Här handlar det mycket om ledarskap, gruppdynamik, konflikthantering och beslutsfattande. Inte bara marknadsföring och ekonomiska modeller som på många andra utbildningar.

 

– Att undervisa 30 procent och forska 70 procent är perfekt för mig. Jag har haft framgång med få in pengar till min forskning och fått möjlighet att visa bra resultat vilket självklart underlättar. Egentligen tycker jag att jag gör mest nytta i undervisningen. Jag har gett den här kursen i snart fem år och jag tycker den har en viktig roll att spela i samhällsutvecklingen.

 

80 studenter om året blir bättre beslutsfattare och kan driva sina företag till bättre resultat tack vare stiftelsens satsning, avslutar Anna.

 

Anna Brattström fick tillsammans med Karl Wennberg ett projektanslag inom ekonomi 2016. Karl är idag en av våra mest kända entreprenörskapsforskare internationellt. Han är  professor på Handelshögskolan i Stockholm och Linköpings Universitet.

Under vinjetten möt en forskare publicerar vi intervjuer med forskare som fått anlag från stiftelsen. Detta är den andra delen i en serie intervjuer under 2024.

 

Första delen i serien handlar om Agnes Hellner.

Nyheter och artiklar

Fler nyheter