<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PBPLZ32" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

Policy för indirekta kostnader och direkta lokalkostnader

Räkna ej med indirekta kostnader och direkta lokalkostnader i din ansökan. Dessa kostnader beräknas av stiftelsen utifrån uppgifter i ansökan och ersätts enligt nedan.

 

För projektanslag inom alla vetenskapliga ämnesområden beviljas kostnader för lön och lönekostnadspåslag (LKP). Dessutom beviljas:

  • ett schablonanslag för direkta lokalkostnader om 50 000 kronor per år och forskare med 100 procents arbetstid i projektet,
  • ett schablonanslag till indirekta kostnader om 80 000 kronor per år och forskare med 100 procents arbetstid i projektet.

Beloppen justeras beroende på arbetstidens omfattning. För professorer med stor forskningsdel i sin anställning kan dessa bidrag komma att reduceras. Övriga indirekta kostnader ska samfinansieras av lärosätet. De båda bidragen får användas fritt för de båda ändamålen; exempelvis kan hela bidraget till direkta lokalkostnader användas för indirekta kostnader om lokaler finansieras på annat sätt.