<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PBPLZ32" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

5 april, 2024 | Rättsvetenskap

Utlysning av post doc-anslag inom rättsvetenskap 2024

Det är med stor glädje som stiftelsen fortsätter att satsa på forskning inom rättsvetenskap, denna gång genom en utlysning av post doc-anslag till forskare tidigt i karriären.

Syftet med utlysningen är att stötta forskare inom rättsvetenskap som nyligen har disputerat. Genom generösa anslag vill stiftelsen bidra till att forskare med stor potential får möjlighet att bedriva forskning av hög kvalitet under två år och på så vis meritera sig för en fortsatt akademisk karriär.

 

Utlysningen riktar sig till forskare som disputerat för upp till tre år sedan år och som är verksamma vid ett svenskt lärosäte. Vi välkomnar även ansökningar från forskare utanför Sverige, förutsatt att de flyttar till en svenskt lärosäte för att bedriva sin forskning. 

 

Information om vem som är behörig att ansöka och vad  ansökan ska innehålla finns i utlysninsgtexten som är länkad nedan. Ansökningsportalen öppnar den 2 september och då publiceras även instruktioner för alla delar av ansökan på hemsidan. Ansökningsportalen stänger den 8 oktober kl. 15:00.

Nyheter och artiklar

Fler nyheter