<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PBPLZ32" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

20 april, 2023 | Speciella satsningar

Stort anslag till forskare på Kungl. tekniska högskolan

Gaultier Lambert ska studera komplexa system.

Hur kan vi förstå komplexa system? Det är den övergripande frågan i Gaultiers forskningsprojekt ”Log-correlated fields and applications to statistical mechanics”.  Mer specifikt vill ha försöka förstå fysiken bakom särskilda material såsom kvanthalvledare och så kallade spinnglas. Det sistnämnda är ett material med speciella magnetiska egenskaper.

Forskningsområdet komplexa fysikaliska system har fått stor uppmärksamhet de senaste åren efter att professor Giorgio Parisi tilldelades Nobelpriset i fysik 2021.

Gaultiers forskning tar avstamp i sannolikhetsteorin, en disciplin som ligger i gränslandet mellan matematik och fysik och har breda tillämpningar inom både naturvetenskap och samhällsvetenskap. Hans mål är att få en generell förståelse för fluktuationer i en speciell typ av system som på engelska kallas logarithmically correlated fields. Systemen är modeller för de slumpmässiga ytor med fraktalgeometri som uppstår i Parisis matematiska modeller. Det är en fascinerande matematisk utmaning att studera geometrin av sådana ytor.

Gaultier Lambert är universitetslektor vid avdelningen för matematisk statistik på Kungl. tekniska högskolan (KTH) i Stockholm.

Fotograf: Tobias Björkgren.

Om utlysningen

Swedish Foundations ’Starting Grant (www.startinggrant.se) är ett samarbete mellan Erling-Perssons Stiftelse, Kempestiftelserna, Olle Engkvists Stiftelse, Ragnar Söderbergs stiftelse, Riksbankens Jubileumsfond och Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning.

 

*Anslagen från SFSG ger motsvarande finansiering som startanslagen från ERC (upp till 1,5 miljoner euro i fem år) med förväntan att forskaren fortsätter söka relevanta ERC-anslag under hela projektperioden. Avsikten med SFSG är nämligen inte att ersätta EU:s finansiering utan att uppmuntra fler forskartalanger vid svenska lärosäten att delta i ERC:s utlysningar; på sikt gynnar det både forskarna och forskningen som helhet i Sverige.

 

Vetenskapsrådet har en satsning på topprankade svenska forskare som står på ERC:s reservlista, de båda satsningarna samordnas för att göra största möjliga nytta. Sedan 2015 har 21 yngre forskare beviljats uppemot 270 miljoner kronor via initiativet.

Nyheter och artiklar

Fler nyheter