<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PBPLZ32" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

25 mars, 2019 | Rättsvetenskap

Ragnar Söderbergforskare i rättsvetenskap 2019

Idag presenteras fem forskare i rättsvetenskap som beviljas medel inom ramarna för två utlysningar. Totalt beviljas anslag om 10,5 miljoner kronor.

Idag presenteras fem forskare i rättsvetenskap som beviljas medel inom ramarna för två utlysningar. Totalt beviljas anslag om 10,5 miljoner kronor.

 

Även i år har det varit möjligt för nydisputerade forskare att söka anslag för postdoktorprojekt, med möjlighet till vistelse vid ett utländskt universitet eller forskningsinstitut. Forskare som ännu inte är verksamma i Sverige har också kunnat söka. Tre forskare har beviljats inom ramarna för denna utlysning. Dessutom har två forskare beviljats anslag inom ramarna för utlysningen som vänder sig till akademiskt unga forskare.

 

De beviljade forskningsprojekten undersöker bland annat rättssäkerhet, barnrätt och arbetsrätt. Sabina Hellborgs forskning fokuserar på mobbning och kränkningar på arbetsplatser. Förekomsten av sådant agerande påverkar arbetsmiljön och fordrar åtgärder från arbetsgivarens sida, ofta riktade mot den eller de som utför handlingarna. Framför allt medför mobbning och kränkningar problem för den enskilde drabbade arbetstagaren, såsom psykiska besvär och ekonomiska förluster. Syftet med projektet är att belysa ansvarsproblem vid mobbning och kränkningar i arbetslivet.

 

Beviljade Ragnar Söderbergforskare i rättsvetenskap
Sabina Hellborg, Stockholms universitet
Eleni Karageorgiou, Lunds universitet
Moa Lidén, Uppsala universitet
Beviljade Ragnar Söderbergprojekt i rättsvetenskap
Behandlad som ett barn: åldersdiskrimineringslagar i Sverige och Storbritannien — Pernilla Leviner, Rebecca Thorburn Stern & Aoife Daly, Stockholms universitet/Uppsala universitet/Liverpool University
Eduardo Gill Pedro, Lunds universitet

 

Nyheter och artiklar

Fler nyheter