<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PBPLZ32" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

14 september, 2023 | Ekonomi

Stiftelsen bidrar till rekrytering av professor som ska forska om ungt ledarskap

I samband med firandet kung Carl XVI Gustafs 50-års jubileum som regent inrättar Handelshögskolan i Stockholm en professur i ungt ledarskap. Finansieringen kommer från privata forskningsfinansiärer och det svenska näringslivet. Ragnar Söderbergs bidrar med 1,67 miljoner kronor.

Foto: Peter Knutson/The Royal Court of Sweden/SSE, Juliana Wolf Garcindo.

Inriktningen att främja ungt ledarskap motiveras av att barns och ungdomars värderingar idag skiljer sig från föregående generation, med delvis andra ideal och förväntningar. Detta kommer att få stor påverkan inte bara på individnivå utan även på de organisationer där individerna är verksamma, och i förlängningen på hela samhället.

 

Professorns forskning förväntas vara till nytta för unga ledare på många olika sätt och satsningen stämmer därför väl överens med stiftelsen strategi att stötta individer i början av karriären.

Nyheter och artiklar

Fler nyheter