<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PBPLZ32" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

13 mars, 2023 | Ekonomi

"Vi vill lägga pengarna där de gör mest nytta"

Stiftelsens strategiarbete uppmärksammas i artikel i den digitala tidskriften Curie.

Det pratas mycket om öppenhet i forskning, men det är inte lika vanligt hos oss som finansierar den att vara transparenta med hur vi gör våra prioriteringar. Därför känns det extra kul att Vetenskapsrådets tidskrift Curie skriver om stiftelsen strategiarbete i det senaste numret. Under drygt ett år har vi på olika sätt samlat in underlag för förstå forskningslandskapet och vart ämnesområdena ekonomi och rättsvetenskap är på väg.

 

 

Vi vill lägga pengarna där de gör störst nytta. Som liten finansiär har vi tiotals miljoner att dela ut, inte hundratals miljoner.

För att ta reda på vilka behov som finns och vilken utveckling som forskarna ser inom ekonomi och rättsvetenskap har vi använt både kvantitativa och kvalitativa underlag. Tillsammans med Ymer har vi kartlagt hur finansieringsströmmarna ser ut och tillsammans med Institutet för framtidsstudier har vi intervjuat fyrtio forskare deras syn på forskningsfinansiering. Det gav oss en betydligt skarpare bild av nuläget än vad vi hade tidigare. Den lägesbild som träder fram är att det fortfarande finns ett behov av finansiering för forskare under de tidiga faserna i karriären.

 

Läs hela artikeln i Curie.

Nyheter och artiklar

Fler nyheter