<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PBPLZ32" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

26 mars, 2024 | Speciella satsningar

Fyra framstående yngre forskare får dela på 60 miljoner genom utlysningen Swedish Foundations Starting Grant

De fyra toppforskarna är Laurence Picton, Karolinska institutet, Kathlen Kohn, Kungl. tekniska högskolan, Roham Parsa, Karolinska institutet och Stephen De Lisle, Karlstads universitet.

Laruence Picton, Katlhén Kohn, Roham Parsa och Stephen De Lisle. Foto: Tiago Bruno Rezende de Castro, Emma Buhrendal, Åsa Bognell-Höjer och privat.

Utlysningen Swedish Foundations Starting Grant, SFSG, är ett samarbete mellan sju privata forskningsfinansiärer som riktar sig till mycket framstående forskare vid svenska lärosäten. Forskarna som är behöriga att söka medel ska ha erhållit högsta betyg på sin Starting Grant-ansökan till Europeiska forskningsrådet ERC, men inte fått finansiering på grund av ERCs begränsade budget.

 

– Med den här satsningen vill vi ge dessa forskare möjlighet genomföra sina planerade projekt och bedriva banbrytande forskning. Avsikten är också att SFSG-anslaget ska ge forskarna ett vetenskapligt försprång så att de blir framgångsrika nästa gång som de söker anslag hos ERC, säger Anna Wetterbom, vd för Ragnar Söderbergs stiftelse och samordnare för SFSG.

Beviljade ansökningar inom Swedish Foundations Grant 2024

 

  • Stephen De Lisle (Karlstad universitet) som får finansiering från KK-stiftelsen för projektet “Origins of diversity in sexual organisms”.
  • Kathlen Kohn (Kungl. tekniska högskolan) som får finansiering från Ragnar Söderbergs stiftelse för projektet “Algebraic Vision”.
  • Roham Parsa (Karolinska institutet) som får finansiering från Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning för projektet “The development and function of mucosal T cells”.
  • Laurence Picton (Karolinska institutet) som får finansiering från Erling-Perssons Stiftelse för projektet “Spinal cord tension dynamics and central proprioception”.

 

Läs mer om forskarna och SFSG på startinggrant.se

– Genom styrelsens beslut att KK-stiftelsen går med i SFSG-samarbetet kommer vi bidra till att ge samma förutsättningar för unga forskare vid högskolor och mindre universitet som de som är aktiva vid övriga lärosäten när det gäller finansieringen av Starting Grants-projekt. Vi är glada att nu kunna finansiera Stephen De Lisle vid Karlstads universitet som ska studera hur evolutionen av kön bidragit till den mångfald vi ser runt omkring oss idag och som berör livets ursprung och utveckling, säger Eva Schelin, vd för KK-stiftelsen.

 

– Det är med glädje och stolthet som Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, SSMF, finansierar Roham Parsas projekt som handlar om T-lymfocyter och deras roll under virusinfektioner, säger Mats Ulfendahl, ordförande för Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning.

 

– Att få ge talangfulla unga forskargruppsledare chansen att bygga och etablera sin forskningslinje känns särskilt värdefullt och vi är mycket glada att nu få följa Laurence Pictons projekt om mekanismerna bakom vår rörelsekontroll – proprioception – på närmare håll, säger Ylva Linderson, forskningssekreterare på Erling-Perssons Stiftelse.

 

– Det är med stor glädje och förväntan som stiftelsen finansierar Kathlén Kohns projekt som handlar om att använda algebra för förbättrad datorvisualisering, säger Jenny Parnesten, ordförande för Ragnar Söderbergs stiftelse. Vi ser fram emot att följa hennes arbete och forskarbana.

Nyheter och artiklar

Fler nyheter