<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PBPLZ32" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

Sakkunniga inom rättsvetenskap

Utlysningar 2010-2023

Stiftelsen anlitar sakkunniga för att granska alla ansökningar som skickas in i våra utlysningar. Vi vinnlägger oss om att sätta samman en panel med experter inom ämnet. Namnen på granskarna publiceras i efterhand för att vara transparenta. Det är inte meningen att sökande ska kontakta tidigare granskare utan all kommunikation om ansökningar sker med stiftelsens kansli.

 

Ebrahim Aasah (2023)

Lektor vid Köpenhamns universitet.

 

Petter Asp (2012–2014)

Professor vid Stockholms universitet.

 

Antonina Bakardjieva Engelbrekt (2018–2020)

Professor vid Stockholms universitet.

 

Sanja Bogojevic (2017–2020, 2022-2023)

Professor vid Lunds universitet och universitetet i Oxford.

 

Iain Cameron (2015–2017)

Professor vid Uppsala universitet.

 

Per Cramér (2010)

Professor vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

 

Jenny Julén-Votinius (2022-2023)

Professor Lunds universitet.

 

Johan Lindholm (2022-2023)

Professor vid Umeå universitet.

 

Olle Lundin (2018–2020)

Professor vid Uppsala universitet.

 

Cecilia Magnusson Sjöberg (2015–2017)

Professor vid Stockholms universitet.

 

Said Mahmoudi (2013–2014)

Professor vid Stockholms universitet.

 

Lena Marcusson (2011)

Professor vid Uppsala universitet.

 

Elisabeth Rynning (2012)

Professor vid Uppsala universitet.

 

Eva Ryrstedt (2015–2016)

Professor vid Lunds universitet.

 

Per Samuelsson (2011–2112)

Professor vid Lunds universitet.

 

Claes Sandgren (2010–2011)

Professor vid Stockholms universitet.

 

Mårten Schultz (2022-2023)

Professor of vid Stockholms universitet.

 

Anna Singer (2013–2014)

Professor vid Uppsala universitet.

 

Kristina Ståhl (2010)

Professor vid Uppsala universitet.

 

Marlene Wind (2022)

Professor vid Köpenhamns universitet.