<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PBPLZ32" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

Granskare inom ekonomiska vetenskaper

Utlysningar 2010-2018

Stiftelsen anlitar sakkunniga för att granska alla ansökningar som skickas in i våra utlysningar. Vi vinnlägger oss om att sätta samman en panel med experter inom ämnet. Namnen på granskarna publiceras i efterhand för att vara transparenta. Det är inte meningen att sökande ska kontakta tidigare granskare utan all kommunikation om ansökningar sker med stiftelsens kansli.

 

Företagsekonomi

Stefan Arora-Jonsson (2016)

Professor of Business Administration

Uppsala University

 

Olof Arwidi (2010)

Professor of Business Administration

Lund University

 

Barbara Czarniawska (2010, 2014)

Professor of Business Administration

Gothenburg Research Institute, University of Gothenburg

 

Frédéric Delmar (2015)

Professor of Entrepreneurship

Lund University

 

Ulf Elg (2011–2013)

Professor of Business Administration

Lund University

 

Susanna Fellman (2011–2013)

Professor of Business History

School of Business, Economics and Law, University of Gothenburg

 

Claes-Fredrik Helgesson (2015)

Professor of Technology and Social Change

Linköping University

 

Carin Holmquist (2013–2014)

Professor of Business Administration

Stockholm School of Economics

 

Ulf Johansson (2014)

Professor of Business Administration

Lund University

Nationalekonomi

Tore Ellingsen (2013–2014)

Professor of Economics

Stockholm School of Economics

 

Magnus Henrekson (2010)

Professor of Economics

Research institute of Industrial Economics

 

Per Krusell (2011–2018)

Professor of Economics

Institute for International Economy, Stockholm University

 

Eva Mörk (2015–2018)

Professor of Economics

Uppsala University

 

Olof Johansson Stenman (2014–2018)

Professor of Economics

School of Business, Economics and Law, University of Gothenburg